EHDOT

PepsiCo Finland ("Pepsi") ylläpitää tätä sivustoa ("sivusto") viihde-, tiedonanto-, koulutus- ja viestintätarkoituksiin. Voit vapaasti selailla sivustoa, mutta luethan nämä ehdot ennen kuin teet niin.

Kun käytät sivustoa, seuraavat ehdot pätevät ("ehdot"). Pepsi voi muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa päivittämällä tämän tiedotteen. Nämä muutokset ovat sitovia, joten sinun tulee käydä tällä sivulla säännöllisesti lukeaksesi voimassa olevat ehdot, jotka koskevat sinua.

Käyttämällä ja selaamalla sivustoa ilmoitat hyväksyväsi nämä ehdot ilman rajoituksia tai varauksia. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä tätä sivustoa.

Ehdot

 • Hyväksyt ja suostut siihen, että kaikki tämän sivuston aineisto, ulkoasu, tekstit ja kuvat sekä niiden valinnat ja järjestelyt, muun muassa tekstit, ohjelmistot, musiikki, ääni, valokuvat, grafiikat, videot ja muu media (yhteisesti "aineisto") ovat tekijänoikeuksien, tavara- ja palvelumerkkien, patenttien tai muiden omistusoikeuksien ja -lakien suojaamia. Pepsi tai sen tytär- tai osakkuusyhtiöt tai siihen liittyvät yritykset (muun muassa Britvic Soft Drinks Limited; yhteisesti "osakkuusyhtiöt") eivät takaa tai väitä, että sivustolla olevan aineiston käyttösi ei loukkaisi kolmansien osapuolten oikeuksia, jotka eivät ole Pepsin tai sen osakkuusyhtiöiden omistamia tai niihin liittyviä.
 • Voit ladata tietokoneellesi yhden ainoan painettavan version sivuston aineistosta ei-kaupalliseen, henkilökohtaiseen käyttöön, kunhan et poista tai muuta aineiston sisältämiä tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä ja muita omistuslausekkeita. Et saa muunnella, muokata tai muuttaa mitään aineistoa tai jakaa, julkaista, siirtää, käyttää tai postata uudelleen tai käyttää julkisesti tai kaupallisesti sivuston sisältöä, muun muassa tekstiä, ohjelmistoa, musiikkia, kuvia, ääntä, videoita ym. mediaa.
 • Aineiston luvaton käyttö on ankarasti kiellettyä ja loukkaa Pepsin, sen osakkuusyhtiöiden ja/tai kolmansien osapuolten oikeuksia, muun muassa tekijänoikeus-, tavaramerkki-, tietosuoja- ja julkisuuslakeja.
 • Pepsi pyrkii kohtuudella pitämään sivuston tiedot täsmällisinä ja päivitettyinä, mutta Pepsi tai sen osakkuusyhtiöt eivät takaa tai väitä, että nämä tiedot olisivat täsmällisiä, oikeita, luotettavia tms. eivätkä ota korvausvastuuta tai vastuuta sivuston sisällön mahdollisista puutteellisista tiedoista tai virheistä (muun muassa kirjoitusvirheistä tai teknisistä virheistä).
 • Pepsi pyrkii varmistamaan, että sivusto on tavallisesti käytettävissä 24/7, mutta Pepsillä ei ole vastuuta mistään syystä, joka voisi estää sivuston saatavuuden milloin ja millä ajanjaksolla tahansa. Pepsi ei takaa, että sivuston toiminnot olisivat keskeytymättömiä tai virheettömiä tai että viat korjattaisiin, vaikka Pepsi olisi niistä tietoinen. Pepsi ei myöskään takaa, että sivuston palvelut tai palvelin eivät kärsisi viruksista, haittaohjelmista, koodeista tai muista saastuttavista tai tuhoavista ohjelmistoista.
 • Sivuston tiedot voivat muuttua ilmoittamatta. Tiedot Pepsin tuotteista ja palveluista ovat voimassa vain Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ellei toisin ilmoiteta. Tietyt tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla tietyillä alueilla. Pepsi ei väitä, että sivuston aineisto soveltuisi tai olisi saatavilla käyttöön muissa maissa kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Sivustoa muissa maissa käyttävät ovat yksin vastuussa siitä, että he noudattavat kyseisen maan paikallisia lakeja.
 • Sivuston käyttö ja selaus ovat käyttäjän yksinomaisella vastuulla. Pepsi tai muut sivuston luomiseen, tuottamiseen tai jakeluun liittyvät osapuolet eivät ole vastuussa suorista, epäsuorista, välillisistä, rangaistavista tai muista vahingoista, jotka johtuvat siitä, että pääset sivustolle, käytät tai selailet sitä tai lataat sivustolta aineistoa, tietoja, tekstiä, kuvia, videoita, ääntä, ohjelmistoja tai muuta mediaa, muun muassa vioista tai viruksista, haittaohjelmista tai koodeista, jotka voivat saastuttaa tai hyödyntää tietokonettasi tai muuta omaisuutta. Edellä mainittua rajoittamatta, kaikki sivuston sisältö tarjotaan "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN EPÄSUORIA TAKUITA KAUPALLISTETTAVUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI LAINMUKAISUUDESTA. Huom. Eräillä lainkäyttöalueilla ei saa sulkea pois epäsuoria takuita, joten jotkin edellä olevistä poikkeuksista eivät ehkä koske sinua. Tarkista paikallisista laeista, onko niissä epäsuorien takuiden poissulkemista koskevia määräyksiä tai rajoituksia, mutta edellä olevia poikkeuksia sovelletaan aina lain sallimissa rajoissa.
 • Pepsi (ja sen osakkuusyhtiöt) voivat ajoittain pyytää sinua toimittamaan sivustolle sähköpostitse palautetta Pepsin tuotteista ja/tai palveluista. (a) Pepsi käsittelee kaikkia toimittamiasi tai postaamiasi viestejä tai aineistoa ei-luottamuksellisina ja omistusoikeudettomina, (b) niistä tulee Pepsin omaisuutta, ja yksinomaan Pepsillä on sen jälkeen kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja hyödyt, ja (c) niitä käytetään ilman Pepsin tai sen lisenssinsaajien yksinomaisen harkintansa mukaan asettamia rajoituksia ilman sinuun kohdistuvia velvoitteita, hyvityksiä tai muita korvausvastuita. Käyttötarkoitus voi olla mikä tahansa, muun muassa koko aineiston tai sen osan jäljentäminen, luovutus, siirto, julkaisu, medialähetys ja postaus missä tahansa mediassa tai tavalla tällä sivustolla tai muualla. Pepsillä ei kuitenkaan ole mitään velvoitetta vastata tällaisiin viesteihin.
 • Edellä mainitusta huolimatta Pepsillä ja sen osakkuusyhtiöillä on pitkäaikainen periaate olla ottamatta vastaan tai huomioon yleisön lähettämiä luovia ideoita, ehdotuksia tai aineistoa ("toimitettu aineisto"), eikä sinun tule siksi toimittaa aineistoa Pepsille viesteissäsi tämän sivuston kautta tai muuten. Jos kuitenkin lähetät aineistoa pyynnöstämme huolimatta, tällaisesta aineistosta tulee välittömästi Pepsin omaisuutta, ja Pepsi yksin omistaa sen jälkeen kaikki sen oikeudet, omistusoikeudet ja hyödyt. Pepsi ja/tai sen osakkuusyhtiöt voivat vapaasti käyttää toimitettua aineistoa mihin tahansa tarkoitukseen, muun muassa tuotteiden kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin. Pepsi tai sen osakkuusyhtiöt eivät ole vastuussa eikä niiden tarvitse maksaa sinulle korvausta toimitetun aineiston käytöstä tai luovutuksesta tai samankaltaisuudesta aineiston ja Pepsin tai sen osakkuusyhtiöiden tulevan käytön tai toiminnan välillä.
 • Sivustolla näkyvät tavaramerkit ("tavaramerkit") ovat Pepsin ja/tai sen osakkuusyhtiön rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä. Mikään tämän sivuston sisällöstä ei muodosta epäsuoraa, estoppel-periaatteen mukaista tai muuhun oikeuteen perustuvaa lupaa käyttää sivustolla näkyvää tavaramerkkiä tai muun kolmannen osapuolen omistamaa lisenssiä, käyttöoikeutta tai muuta tavaramerkkiä. Mikäli käytät jotakin tavaramerkkiä näiden ehtojen vastaisesti, Pepsi ja/tai sen osakkuusyhtiöt panevat aggressiivisesti täytäntöön immateriaalioikeutensa lain sallimissa rajoissa, mukaan lukien rikoskanteen keinoin.
 • Tämä sivusto voi linkittyä muihin sivustoihin, jotka eivät ole Pepsin ylläpitämiä tai siihen liittyviä. Nämä hyperlinkit tarjotaan palveluna käyttäjille eivätkä ne ole tämän sivuston tai Pepsin tuotteiden tai palveluiden tukemia, hyväksymiä tai muutoin niihin liittyviä. Pepsi ei ole tarkastanut kaikkia sivustoon linkitettyjä sivustoja eikä ole vastuussa ulkopuolisten sivujen sisällöstä tai linkeistä muille sivustoille. Muiden sivustojen tarkastelu on sinun vastuullasi.
 • Mikäli Pepsi mahdollistaa sivustolla ajoittain keskusteluita, postauksia, tiedonsiirtoja, keskustelupalstoja yms., Pepsillä ei ole mitään velvollisuutta seurata tai tarkistaa tällaisia toimitettuja tietoja eikä se ei ole missään vastuussa tai korvausvelvollinen tällaisten viestien sisällöstä tai niissä olevista virheistä, kunnianloukkauksista, herjauksista, solvauksista, puutteista, valheista, rivouksista, pornografiasta, rienauksista, vaaroista tai epätäsmällisyyksistä. Et saa postata tai toimittaa laitonta, uhkaavaa, loukkaavaa, herjaavaa, rivoa, järkyttävää, yllyttävää, pornografista tai rienaavaa aineistoa tai aineistoa, joka voi johtaa tai kannustaa rikokseksi katsottavaan käytökseen, johtaa siviilioikeudelliseen vastuuseen tai olla muutoin lainvastaista. Pepsi tekee täysimääräisesti yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa ja täyttää tuomioistuimen määräykset, joissa pyydetään tai määrätään Pepsi paljastamaan näiden tietojen tai aineiston lähettäjän henkilöllisyys.
 • Kaikki sivustolla olevat tarjoukset ovat mitättömiä, jos ne ovat kiellettyjä, ja niihin sovelletaan tarjouksiin liittyviä julkaistuja virallisia sääntöjä.
 • Pepsi ja/tai sen osakkuusyhtiöt voivat toisinaan järjestää sivustolla kilpailuja, arvontoja ja kampanjoita. Niihin sovelletaan lisäehtoja, jotka julkaistaan kampanjan yhteydessä.
 • Näihin ehtoihin sovelletaan Englannin lainsäädäntöä, jonka mukaan ne on myös laadittu. Englannin ja Walesin tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki näistä ehdoista johtuvat, niihin liittyvät tai niistä johtuvasta oikeussuhteesta syntyvät riidat.
 • Mikäli jokin näiden ehtojen osa katsotaan lainvastaiseksi, mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen osa katsotaan erilliseksi eikä se vaikuta muiden ehtojen voimassaoloon tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.
 • Jos jompikumpi osapuoli ei harjoita näiden ehtojen mukaista oikeutta tai oikaisukeinoa, se ei merkitse kyseisestä oikeudesta tai oikaisukeinosta luopumista.
 • Nämä ehdot määrittävät kokonaisuudessaan sinun ja Pepsin välisen yhteisymmärryksen ja sopimuksen, joka koskee tätä sivustoa. Hyväksyt, että kaikki muut sinun ja Pepsin väliset sivustoa koskevat sopimukset kumoutuvat, eivätkä ole voimassa tai päde.

PepsiCo UK ylläpitää ja hoitaa tätä sivustoa osoitteesta Pepsi, 450 South Oak Way, Green Park, Reading, RG26UW.